Jeśli zdecydujesz sprzedać nieruchomość potrzebne będą do tego dokumenty:

W przypadku  WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU (mieszkanie własnościowe):

W przypadku SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

W przypadku, kiedy lokal nie posiada KW, a kupujący chcę założyć KW (np. jeśli nabywa nieruchomość z kredytu) potrzebne są dodatkowo:

– aktualny odpis z księgi wieczystej działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny

– aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której znajduje się budynek wielorodzinny

UWAGA !!!
 Zaświadczenia wydane przez spółdzielnię mogą być na jednym dokumencie.

W przypadku DZIAŁKI:

W przypadku LOKALU UŻYTKOWEGO:

W przypadku DOMU (nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym):

W przypadku DOMU W TRAKCIE BUDOWY: