Audyt energetyczny– jest dokumentem zawierającym analizę techniczno-ekonomiczną ulepszenia budynku. Określa zakres, oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  mającego na celu zmniejszenie:

Jaki jest cel audytu?

Celem audytu jest zalecenie konkretnych, optymalnych rozwiązań (technicznych, organizacyjnych, formalnych) wraz z określeniem ich opłacalności.

Komu potrzebny jest audyt?

Audyt energetyczny jest dokumentem potrzebnym:

Audyt energetyczny stanowi założenia do projektu budowlanego.  Jest też podstawą do weryfikacji mocy zamówionej, gdyż obejmuje obliczenie aktualnego obciążenia cieplnego. Pozytywnie zweryfikowany audyt jest niezbędny (wraz z uwiarygodnieniem zdolności kredytowej klienta) do udzielenia kredytu, którego spłata następuje częściowo dzięki zmniejszeniu kosztów ogrzewania.

Zakres: